Confidențialitate

Confidențialitate

Accesul privilegiat al SC ACTIV SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU SRL  la informațiile clientului implică asigurarea integrală asupra confidențialității informațiilor la care are acces.

Informațiile obținute în cursul activităților derulate de angajații, colaboratorii sau consultanții noștri nu pot fi dezvăluite unei terțe părți fără consințământul scris al clientului. Atunci când legea prevede că informațiile să fie dezvăluite unei terțe părți, clientul este informat despre informațiile furnizate conform prevederilor legale.

SC ACTIV SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU SRL  se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor primite, la toate nivelele (evaluare, luare a deciziei), prin:

•semnarea și însușirea Codului Deontologic, care prevede în mod expres cerințe privind asigurarea confidențialității

•proceduri administrative privind sancțiunile în cazul nerespectării confidențialității;

Administratorul SC ACTIV SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU SRL  are responsabilitatea asigurării ca pe întreaga durată a prestării serviciilor către terți să se asigure respectarea angajamentului deontologic si va aplica prompt măsurile care se impun în cazul constatării încălcării acestuia.

 

Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spaţiul legislativ din România. Conţinutul său priveşte, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

În acest scop, a luat fiinţă şi în România, o autoritate centrală abilitată cu astfel de atribuţii de control, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Recent înfiinţată, prin Legea nr. 102/2005, Autoritatea îşi exercită competenţa stabilită în principal de Legea nr. 677/2001, în condiţii de independenţă faţă de orice autoritate publică sau entitate de drept privat.

Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date a fost transpus acquis-ul reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt specifice oricărei instituţii de control, putând investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 şi aplica sancţiuni, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.

Pentru că aplicarea corectă a unui act normativ nou presupune o cunoaştere corespunzătoare a prevederilor sale, considerăm că prin intermediul informaţiilor furnizate prin intermediul site-ului atât operatorii de date cu caracter personal, cât şi persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate, vor avea ocazia de a aprofunda şi înţelege care sunt obligaţiile şi, respectiv, drepturile reglementate.

 

 

Telefon

021 210 84 55
021 210 84 42
021 210 17 29
075 608 80 23

Fax

021 210 84 64


Orar

Luni – Vineri: 08:00 – 21:00
Sâmbătă: 08:00 – 12:30
Loading Quotes...